Kezdőlap

Mészöly Gyula (Suhopolje, Verőce vm. 1910. jan. 6.Kecskemét, 1974. márc. 18.): biológus, növénynemesítő, az MTA tagja (I. 1967, r. 1973), Kossuth-díjas (1956). Oklevelet a bp.-i Kertészeti Tanintézetben szerzett (1935). A Mauthner Ödön Rt. derekegyházi gazdasága érdi gyümölcstermesztő gazdaságában lett gyakornok. 1936-tól a bajai kertészeti középisk.-ban tanított. 1942-ben a kecskeméti Gazdasági Szaktanítóképző Intézetben volt gazdasági tanár. 1942-ben kapott megbízást a Kertészeti Kísérleti Telep megszervezésére (ebből az 1950-ben létesített Kísérleti Gazdaság, 1955-ben a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutatóintézet alakult ki), melynek csaknem 30 évig volt ig.-ja. 1961-től a kecskeméti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum ig.-ja. 1946-ban kezdte el a konzervipari paradicsomfajták nemesítését. 1956-ban sikerült előállítania Európában először a Lycopersicon peruvianummal életképes fajhibridet. 1964-ben a korai, exporttermesztés céljára alkalmas fajtajelöltjeiből négyet fajtaminősítésre jelentett be. Az intézetében létesített paradicsom-magüzem lehetővé tette hazánk évi, I. fokú vetőmagszükségletének előállítását, biztosítását. Széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki, több tudományos bizottságnak és társaságnak volt tagja, ill. elnöke. Bács-Kiskun m. országgyűlési képviselője (1957–1972). Sikeres nemesítő munkásságát 13 államilag elismert paradicsomfajta mutatja. Mintegy 50 tudományos dolgozata, 40 szakmai cikke, több könyve jelent meg. – F. m. A paradicsom szántóföldi termelése (Hódmezővásárhely, 1948); A paradicsom-rezisztencia kialakításával kapcsolatos megfigyelések (Vidéki Lászlóval, Bp., 1962); Paradicsomtermesztés (Milinkó Istvánnal, Bp., 1961); Paradicsom-rezisztencia – nemesítési munkák újabb eredményei (Bp., 1964); Zöldségtermesztés homokon (szerk., Bp., 1966); Homoki zöldségtermesztés (Bp., 1966); Zöldségtermesztés (társszerzővel, Bp., 1967); A növénytermesztés kézikönyve (társszerzővel, Bp., 1970). – Irod. Jánossy Andor: M. Gy. (Magy. Tud., 1974. 11. sz.); M. Gy. ünnepi szám (A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézeti Bulletinje, 1970. 5. sz.); Béldy B.: Gy. M. (Acta Agronomica, 1975. 3-4. sz.); Kerekes Magda-Mucsi Lászlóné-Miszory Franciska: M. Gy. szakirodalmi munkássága (Kecskemét, 1976).