Kezdőlap

Mihályi Zoltán Károly, Mayer (Tamási, 1896. márc. 8.Bp., 1970. szept. 25.): erdőmérnök, szakíró, fordító. 1913-ban a bp.-i műegy.-re, majd 1914-ben a selmecbányai Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisk.-ra iratkozott. Oklevelet 1921-ben Sopronban szerzett. 1923-tól a somogyszobi erdőgazdaság vezetője volt. 1927-ben az erdőmérnöki főisk. erdőműveléstani tanszékén tanársegéd. Közben a Magy. Ornithologusok Szövetségének és a Hubertusz Vadászati Védőegyesületnek titkára volt. Elsőként szerzett műszaki doktori címet (1924). 1936-tól Bp.-en az Orsz. Erdészeti Egyesület titkára volt. 1938-tól 1944-ig az Erdészeti Lapokat szerk. 1944-től katona, a hadifogságból 1947-ben tért haza. 1948-tól a Magy. Áll. Erdészet Központi Igazgatóságánál, 1949-től az Erdőközpont erdészeti dokumentációs osztályán, 1950-től 1954-ig a Mezőgazdasági Dokumentációs Központnál, majd hosszabb ideig az Ak.-i Kiadónál. Szerk. az Agrárirodalmi Tájékoztatót (1953–56), a Magyar Agrárirodalmi Szemle Erdészeti rovatát (1950–57), közreműködött több szótár munkálataiban. – Irod. Madas A.: M. Z. (Az Erdő, 1971. 1. sz.).