Kezdőlap

Mikes György (Siklós, 1912. febr. 15.London, 1987. aug. 30.): író, újságíró. A bp.-i tudományegy.-en 1933-ban szerzett jogi diplomát. Újságíró lett a Reggel c. hetilapnál és más újságoknál. Egy időben ő írta a Színházi Élet számára az Intim Pista rovatot. 1938-ban a Reggel és a 8 Órai Ujság tudósítója lett Londonban. A II. világháború alatt a BBC m. osztályának külső, majd 1950-ig belső munkatársa volt. Első könyve, egy humoreszk kötet, 1946-ban jelent meg Londonban, m. fordításban 1947-ben Anglia papucsban címmel. Neve ismert lett, könyveit számos világnyelvre fordították le. Humoreszkek mellett útikönyveket, naplókat, politikai elemzéseket írt. Megírta Koestler Artúrral való barátságának történetét. Rendszeresen dolgozott angol és nyugati m. lapoknak. Készített televíziós riportokat. Elnöke volt a Hontalan Írók PEN központja londoni csoportjának. 1975-től haláláig szerepelt a Szabad Európa Rádió m. adásaiban. Siklóson szülőháza falán emléktáblát avattak 1991. szept. 15-én. – F. m. Anglia papucsban (Bp., 1947); Amerika papucsban (Bp., 1948); Ígéret földje (New York, 1953); The Hungarian Revolution (London, 1957, 1958); Talicska (humoreszkek, London, 1958); Dél-Amerika papucsban (São Paulo, 1962); How to be Seventy (emlékirat, London, 1982); Arthur Koestler (London, 1983). – Irod. Hidegkuti Béla: Aki mindig fején találta a szöget. George Mikes (Kapu, 1989. 10. sz.); M. Gy. magyarsága. Deutsch Andréval beszélget Bart István (Magy. Hírlap, 1991. szept. 14.).