Kezdőlap

Miklós Ödön (Finke, 1856. dec. 14.Passau, 1923. máj. 30.): mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1880-ban; gyakorlati munkásságát a bp. – zimonyi vasút építésénél kezdte, majd a bp.-i gabonaelevátor építésének vezetője (1880 – 1883). Hosszabb tanulmányutat tett az USA gabonaelevátorainak tanulmányozására. 1892-ben ogy.-i képviselő, 1893-tól földművelésügyi államtitkár, majd 1900-ban a párizsi világkiállítás h. m. kormánybiztosa. 1906-ban főrendiházi taggá nevezték ki. 1908-tól a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet m. kiküldöttje. A Duna-bizottság első elnöke volt. – F. m. Mezőgazdaságunk és gabonakereskedelmünk érdekében (Bp., 1881); A technikusok helyzete az államszolgálatban (Bp., 1897).