Kezdőlap

Miller Jakab Ferdinánd (Buda, 1749. dec. 15.Pest, 1823. nov. 22. ): jogakadémiai tanár, az MNM (OSZK) igazgatója. 1771 – 73-ban mint Batthyány József bíboros hercegprímás titkára beutazta Itáliát, Tirolt, Bajoro.-ot. 1773-ban a pozsonyi érseki könyvtár őre. Mária Terézia támogatásával Kollár Ádám vezetése alatt képezte magát. 1776-tól a nagyváradi gimn.-ban, utóbb a jogak. felállítása után 1788-tól 1798-ig ott tanított, először történelmet majd statisztikát is. 1803-ban a Széchényi Ferenc alapította MNM könyv- és éremgyűjtemény őre, 1808-tól a múz. ig, ja. 1817-ben cs. kir. tanácsos címet kapott. Számos cikke és forráskiadványa jelent meg. Kiadta az OSZK első katalógusait, Széchenyi György és Pál érsekek levelezését (I – II., Bécs, 1807); Ferdinánd és Miksa portai követi levelezését (Pest, 1808) és Pázmány Péter leveleit (I – II., Buda, 1822); egyébként nagyszámú kisebb, mellékes vitakérdésekben új történeti dolgozatait rendszerint hibás, már akkor meghaladott álláspont jellemzi. – F. m. Positiones historico-criticae… (Magno-Varadini, 1781); Praecognita statistica (I – II., Viennae, 1792); Fragmenta veteris typagraphiae Magno-Varadiensis (Pestini, 1803); Versuch patriotischer Vorschläge zur Aufnahme der ungarischen Sprache (Pest, 1806); Nemes magyar hazánk hajdani dolgait tárgyazó tudósítás (H. n., é. n.). – Irod. Brassói M. J. emlékezete (Tud. Gyűjt. 1824. VII.); Bozóky Alajos: A nagyváradi kir. Akadémia százados múltja (Bp., 1889); Garády Sándor: Schedium (Magy. Könyvszle, 1942).