Kezdőlap

Misángyi Vilmos (Pécs, 1880. jan. 8.Teisbach, 1948. ápr. 19.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1903-ban. A maradandó alakváltozásokról c. értekezésével 1907-ben műszaki doktori oklevelet nyert. Mint MÁV főfelügyelőt hívták meg 1924-ben – Rejtő Sándor utódaként – a műegy. mechanikai technológiai tanszékére. 1927-től az Anyagvizsgálók Közlönye szerk.-je volt. Számos tanulmánya és több önálló munkája jelent meg a hazai és külföldi szaksajtóban. Az 1944 – 45-ös tanévben mint a Műegy. rektora a nyilas kormány utasítására a Műegy.-et Ny-ra akarta telepíteni. A tanári kar ellenállása miatt ez meghiúsult. Előbb Sopronba, majd Ny-Németo.-ba távozott. – F. m. Lisztfeldolgozó iparunk fejlesztésének tanulmányozása (Bp., 1910).