Kezdőlap

Mitrovics Gyula (Sárospatak, 1871. jún. 29.Stuttgart, 1965. márc. 17.): esztéta, egyetemi tanár, pedagógiai író, az MTA l. tagja (1935 – 1947). Az egy.-et 1889 – 93-ban Bp.-en (közben 1890 – 91 között Bécsben és Berlinben) végezte. 1893-ban bölcsészdoktori 1898-ban tanári diplomát szerzett. 1893-tól sárospataki gimn. tanár, 1904-től a miskolci felsőbb leányisk. ig.-ja. 1909-től a debreceni kollégium tanára, 1914 – 18-ban a kollégium könyvtárának ig -ja, 1917-ben egy.-i magántanár, 1918-tól a pedagógia ny. r. tanára a debreceni egy.-en. 1940 – 41-ben az egy. rektora. A tanév befejeztével nyugdíjba vonult. A Magyar Esztétikai Társ. elnöke, az Esztétikai Szemle alapítója és 1935-től 1938-ig szerk.-je volt. Esztétikai munkáiban idealista, eklektikus nézeteket fejtett ki. – F. m. A valószerűségről (Bp., 1893); A magyar esztétikai irodalom története (Debrecen – Bp., 1928); Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései (Bp., 1929); A neveléstudomány alapvonalai (Debrecen – Bp., 1933); Esztétika és kritika (Bp., 1935); A műalkotás szemlélete (Bp., 1940). – Irod. Bucsai Mihály: M. Gy. bölcselete, Kozocsa Sándor: M.-bibliográfia (Mitrovics-Emlékkv., Bp. 1939)