Kezdőlap

Mitterpacher József, Mitterbacher (Bellye, 1739. febr. 14.Pest, 1788. márc. 24.): matematikus, bölcseleti és teológiai doktor, egyetemi tanár. ~ Lajos öccse. 1753-ban belépett a jezsuita rendbe s tanulmányai végeztével tanárként működött. 1768 – 1773-ban a bécsi Theresianum kormányzója. A rend feloszlatása után a nagyszombati, majd budai, ill. pesti tudományegy. bölcsészeti karán a matematika (1773 – 74), majd a matematikus-, ill. mérnökképzés fejlesztése érdekében felállított felsőbb matematika tanszék tanára haláláig; mint ilyen az 1782-ben megszervezett Mérnöki Intézet (Institutum Geometricum) egyik legfontosabb tárgyának előadója. Kéziratban maradt munkáját utóda, Pasquich János adta ki. – M. Unterricht in der mathematischen Analysis und Maschinenlehre (Leipzig, 1790). – Irod. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum (Bp., 1954)