Kezdőlap

Mogyoródi József (Nagyoroszi, 1933. okt. 2.Bp., 1990. márc. 27.): matematikus, tanszékvezető egyetemi docens, a matematikai tudományok doktora (1980). Vácott, majd Balassagyarmaton végzett gimn.-i tanulmányok után 1952-ben érettségizett. Utána az ELTE Természettudományi Karán az alkalmazott matematikus szakra iratkozott be. Diplomáját 1957-ben szerezte meg. 1956 nyarától gyakornok volt az MTA Matematikai Kutató Intézetben. 1957-től egy évig tudományos segédmunkatárs. 1958. júl. 1-től megszakítás nélkül az ELTE-n dolgozott, előbb az analízis majd a valószínűségszámítási tanszéken 1963-ban adjunktusnak, 1968-ban docensnek nevezték ki. Ez évben megbízták a numerikus és gépi matematikai tanszék megszervezésével. Rényi Alfrédnek, a valószínűségszámítási tanszék vezetőjének hirtelen halála után 1970-ben egyidejűleg mintegy félévig a valószínűségszámítási tanszéket is vezette, 1971-től csak ennek a tanszéknek volt a vezetője. Az egy.-i oktató munkájának tárgyai többek között a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika, a számítógépek programozása. A numerikus és gépi matematikai tanszék vezetőjeként az 1960-as évek végén kezdeményezte a programozó matematikus képzés beindítását. Kutatómunkájában többek között fizikai alkalmazásokkal (reaktorok elmélete), a téreloszlástételekkel, rekurrens folyamatokkal foglalkozott. A Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) többször megbízta bíráló bizottsági tagsággal, vélemények elkészítésével és aspiránsvezetéssel. Az UNESCO megbízásából afrikai matematikusok egy.-i doktori disszertációjának megírását irányította. – Félszáznál több publikációja, dolgozata jelent meg m. és angol nyelven. Több külföldi konferencián tartott előadást, 1970-ben a bécsi egy.-re hívták meg. Oktatott a debreceni egy.-en is. – F. m. Valószínűségi változók véletlen tagszámú összegeinek határeloszlásáról (kandidátusi disszertáció, 1967); A valószínűségszámítás elemei (Bp., 1970); Valószínűségszámítás (egy.-i jegyzet, 1978).