Kezdőlap

Moór Artúr (Bp., 1923. jan. 8.Sopron, 1985. aug. 26.): matematikus, a matematikai tudományok doktora (1964). Szegeden érettségizett, az ottani tudományegy.-en szerzett 1947-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Tanulmányait a háború és a hadifogság megszakította. Öt éven át Szarvason és Debrecenben volt középiskolai tanár, 1953-tól aspiráns, 1955-ben kandidátus. 1956-1968 között a szegedi tudományegy. oktatója volt, ekkor kinevezték a soproni Erdészeti és Faipari Egy. professzorává, haláláig ott működött. Tudományos munkássága rendkívül gazdag, 103 értekezése jelent meg nyomtatásban, főleg németül, többségük külföldi folyóiratokban. Egyik legkiválóbb tagja volt a Varga Ottó vezetésével kialakult debreceni differenciálgeometriai isk.-nak. Vizsgálataival nemzetközi téren is nagy tekintélyt szerzett, a japán Tenzor Társ. tagjai közé választotta. Főleg a Riemann- és Finsler-geometria kötötte le érdeklődését, a modern differenciálgeometriának szinte minden területén (Weyl, Cartan, Otsuki stb. terek) figyelemre méltó új eredményeket ért el. Foglalkoztatta a modern fizika térelmélete is, több értekezése jelent meg (társszerzővel) erről a problémakörről. Néhány tanítványa ismert kutató, folytatója az általa végzett vizsgálatoknak. Két cikluson át tagja volt az MTA Matematikai Szakbizottságának, a Bolyai János Matematikai Társ.-ban a soproni tagozat elnökeként igen eredményes munkát végzett. – Irod. Majnár Ildikó: M. A. élete és matematikai munkássága (kézirat, 1987., a debreceni KLTE könyvtárában; M. A. értekezéseinek teljes bibliográfiájával).