Kezdőlap

Morvay József (Mezőkövesd, 1926. máj. 31.Szeged, 1987. nov. 8.): gyógyszerész, a kémiai tudományok doktora (1984), egy.-i tanár. A szegedi tudományegy.-en 1950-ben gyógyszerészi, 1958-ban gyógyszerészdoktori diplomát kapott. A szegedi egy. Gyógyszerészi Vegytani Intézetében előbb tanársegéd, majd adjunktus. 1965-től a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika laboratóriumát vezette. 1970-ben egy.-i docens lett. Kutatási területe a műszeres klinikai-kémiai analízis a szülészet-nőgyógyászatban és az endokrinológia. Biokémiai diagnosztikai elemzéseivel külföldön is sok sikert ér el. Tagja a M. Gyógyszerészeti Társ.-nak, a M. Biokémiai Társ.-nak és a Klinikai Laboratóriumi Diagnosztikai Társ.-nak. Évtizedeken keresztül oktatta a gyógyszerész- és orvostanhallgatókat. Cikkei a Gyógyszerészet c. folyóiratban jelentek meg. Munkássága elismeréséül 1965-ben „Érdemes Gyógyszerész” kitüntetést, 1976-ban Than Károly-emlékérmet kapott. – F. m. Cellulóz előállítása hazai nyersanyagokból salétromsavas feltárással, különös tekintettel az édescirokra (disszertáció, Szeged, 1958); Biofarmaciai vizsgálatok lehetősége a klinikai laboratóriumokban (Gyógyszerészet, 1972); A klinikai laboratóriumi vizsgálatok eredményeit befolyásoló gyógyszerek (Mezey Gézával, Bp., 1975); Gyógyszerkölcsönhatások (Mezey Gézával, Bp., 1979); Gyógyszerek hatása a klinikai kémiai vizsgálatok eredményeire (Mezey Gézával, Bp., 1987). – Irod. M. J. doktori értekezésének nyilvános vitája (Gyógyszerészet, 1985. 28. p.); Prof. M. J. (Gyógyszerészet, 1988. 45. p.).