Kezdőlap

Muraközy Károly (Debrecen, 1859. szept: 6.Szikrapuszta, 1915. júl. 20.): gyógyszervegyész. Tanulmányait a bécsi egy.-en végezte. 1882-ben gyógyszerészoklevelet szerzett. 1883-ban Than Károly, 1884-től 1894-ig a Műegy.-en Ilosvay Lajos mellett tanársegéd, 1885-ben doktori oklevelet, 1892-ben a műegy.-en analitikai kémiából magántanári képesítést nyert. 1894-ben talajkémikussá nevezték ki a Földművelésügyi Min.-ba, majd agrokémiai tanulmányútra küldték Németo.-ba. 1895-től a Kereskedelmi Ak. kémiatanára haláláig. – F. m. Általános és alkalmazott chemia (Bp., 1891); Kémia (Bp., 1897); A talajról (I – III., Bp., 1902); Érintkezési biológiai eljárás a szerves anyagokkal fertőzött szennyes vizek megtisztítására (Bp., 1905); Áruk ismertetése (Csongor Györgynével, Bp., 1911). – Irod. Bartha I. – Förster Rezső: M. K. (Kis Akadémia, 1899 – 1914.)