Kezdőlap

Muzsnay Géza (Kercsed, 1865. aug.Arad, vm., 1935. nov. 19.): erdőmérnök. A Bányászati és Erdészeti Ak.-n Selmecbányán 1886-ban végzett s a lippai főerdőhivatalhoz került. 1890-ben Bp.-en min. szolgálatra osztották be, 1891-ben megbízták a zsarnócai erdőrendezőség vezetésével. 1901-ben Kolozsvárra helyezték, 1905-ben visszakerült Bp.-re a Földművelésügyi Min.-ba. 1906 – 1911 között a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főisk.-n tanár, majd visszakerült az üzemhez és a zsarnócai erdőhivatal főnökeként 1918-ban vonult nyugdíjba. – F. m. Erdőrendezésünk fejlesztéséről (Selmecbánya, 1911); Erdőrendezéstan (Bp., 1912). – Irod. M. G. (Erdészeti L. 1935.)