Kezdőlap

Nádasdy Ferenc, báró (? , 1555Sárvár, 1604. jan. 4.): hadvezér. Apja ~ Tamás nádor, anyja Kanizsai Orsolya. Felesége Báthori Erzsébet, leánya Zrínyi Miklósné. Részt vett a török elleni harcokban, a várháborúkban és portyázásokban. A sárvári várkastélyt bástyákkal erősítette meg. Vas vm. főispánsága mellett megkapta a kir. főlovászmesteri tisztet, majd Dunán inneni főkapitány, a zsitvatoroki békével (1606) befejezett 15 éves török háború ismert hadvezére. Batthyány Boldizsárral és Zrínyi Györggyel 1587-ben Kanizsánál aratott győzelmet a törökön. A kortársak „Fekete bég”-nek nevezték.