Kezdőlap

Nagy Ferenc, Ürögdi Nagy (Sajószentandrás, 1804. márc. 8.Kolozsvár, 1876. febr. 22.): tanár, kertész, újságíró, ref. lelkész. 1830-tól 1834-ig ótordai ref. pap, 1834-től tanár a zilahi kollégiumban, 1835-től 1872- ig, nyugalomba vonulásáig a kolozsvári ref. kollégium tanára. 1844-től, megalakulásától az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület tagja, 1854-től 1860-ig titkára. Megalapította az Egyesület kolozsmonostori gyümölcs- és szőlőisk.-ját. Sokat tett a hazai gyümölcsfajták megmentéséért nemesítéséért. Munkatársa volt a Méhes Sámuel által szerk. Erdélyi Híradónak és a Nemzeti Társalkodónak. Cikkeket, tanulmányokat közölt a Gazdasági Lapokban, a Falusi Gazdában, Kertész Gazdában, Borászati Füzetekben, az Erdélyi Gazdasági Egyesület Évlapjaiban. – F. m. Mentor (I – II., Kolozsvár, 1842 – 43); Pálinkaveszély (Kolozsvár, 1843). – Irod. Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok (Arad, 1880); Galgóczy Károly: Ürögdi N. F. erdélyi jeles gyümölcsész és szöllész (OMGE Emlékkv. Bp., 1885); Ürögdi N. F. (Kertészeti L. 1910.)