Kezdőlap

Nagy Károly (Kisborosnyó, 1868. okt. 29.Kolozsvár, 1926. febr. 16.): ref. püspök, egyházi író. Nagyenyeden a teológiai fakultáson 1890-ben szerzett oklevelet. Egy évet Marburgban, egy évet Utrechtben töltött. Visszatérte után Brassóban, majd Nagyenyeden lelkész. 1895-től a kolozsvári ref. teológiai fakultáson tanár. 1908-tól az erdélyi ref. egyházkerület főjegyzője, 1918-tól püspöke. Szerk. az Erdélyi Protestáns Lapokat, majd a Református Szemlét. – F. m. Kálvin teológiája (Nagyenyed, 1895); Keresztyén vallástan (I. rész, Kolozsvár, 1899); Kálvin mint dogmatikus és etikus (Emlékezés Kálvinról, Bp., 1909). – Irod. Vajda F. – Jancsó Sándor: N. K. püspök emlékezete (Református Szle, 1926).