Kezdőlap

Nebbien Henrik (19. sz.): francia származású kertész, kertépítő. 1817-ben elnyerte a Szépítő Bizottságnak a Városliget rendezésére kiírt, 200 arannyal jutalmazott pályadíját. Nagyszabású tervéből anyagiak híján csak a ligeti nagy rondó és néhány sétaút valósult meg. – M. Ungarns Folks-Garten der Koeniglichen Frey Stadt Pesth (Pest, 1816). – Irod. Rexa Dezső: A Városliget, mint Magyarország Népkertje (Városi Szle, 1946. 6 – 7. sz.); Rexa Dezső: Képeskönyv képek nélkül, a régi Pesttől (Bp., é. n.); Thaly Tibor: A 200 éves Városliget (Bp., 1958).