Kezdőlap

Nékám Sándor (Pest, 1827. febr. 28.Bp., 1885. aug. 26.): matematikus, egyetemi tanár. ~ Lajos (1868 – 1957) apja. Bölcsészeti, később orvosdoktori képesítést nyert. A szabadságharcig a gellérthegyi egy.-i csillagvizsgálóban asszisztensként működött. A szabadságharc után Münchenbe ment, de rövidesen hazatért, és 1850-től a József Ipartanoda h. tanára volt. Utóbb a pesti egy.-en a mennyiségtan előadója, 1857-től ny. rk., 1863-tól ny. r. tanára (matematikát, fizikát és államszámviteltant adott elő). 1870-ben az állami számvevőszék megszervezésével bízták meg, ahol haláláig a honvédelem, az építészet, ipar és kereskedelem ügyeit vezette. Matematikán kívül behatóan foglalkozott statisztikával és történelemmel is. 1861 – 65 között a Gyógyászat c. lap társszerk.-je volt, melyben több orvosi tárgyú cikket írt. Poór Imrével együtt orvosi műszavak zsebszótárát készítette. – F. m. A szükségesebb orvosi műszerek deák német- magyar Zsebszótára (Pest, 1861). – Irod. N. S. (Orv. Hetil., 1885, 35. sz.)