Kezdőlap

Némethy Károly (Berettyóújfalu, 1862. aug. 2.Bp., 1941. dec. 22.): jogász, a Horthy-korszak ismert közigazgatási politikusa. Tanulmányait Bp.-en végezte, majd 1884- től 1918. nov.-ig a belügymin, szolgálatában állt. 1899-től a kodifikációs osztály vezetője. 1910-ben adminisztratív államtitkárrá nevezték ki. 1895-ben megalapította és 1918-ig szerk. a Belügyi Közlönyt, majd haláláig a Boncza Miklós által alapított Magyar Közigazgatás c. lapot. Pályafutása alatt a hivatalos pilitika szellemében gyakorlati közigazgatási politika és a kodifikáció egyik irányítója és végrehajtója. 1918-ban főrendiházi tag, 1927-től a felsőház tagja volt. – F. m. A közigazgatási bíróságról szóló tőrvény magyarázata (Bp., 1897); A nyilvános betegápolási törvény magyarázata (Bp., 1899); A közigazgatási eljárás egyszerűsítése (Bp., 1903); A közigazgatási hivatalnokok képesítése és a közigazgatási gyakorlati vizsgák (Bp., 1912). – Irod. Fejezetek a közjog és a közigazgatási jog köréből (N. K. emlékkv, szerk. Mártonffy Károly, Bp., 1932); Ravasz László és Tomcsányi Károly: N. K. emlékezete (Bp., 1942).