Kezdőlap

Niczky Kristóf, gróf (? , 1725? , 1787. dec. 26.): országbíró, kir. személynök. II. József fő m. tanácsadója. A pozsonyi ak.-n és a bécsi egy.-en végezte tanulmányait. 1735-ben titkár, 1751-ben tanácsos a m. udvari kamaránál, 1764-ben a kancellárián tanácsos. 1765-ben grófi rangot kapott. 1767-től valóságos belső titkos tanácsos. 1776-tól a győri és pécsi tankerület főig.-ja. 1778-ban kir. biztosként a Bánság visszacsatolását intézte. 1782. okt.-től a m. kamara elnöke, kir. kincstartó és a közoktatásügy főfelügyelője. 1783-ban tárnokmesterré és a Helytartótanács elnökévé nevezték ki, 1786-ban országbíró, 1787-ben perszonális lett. A II. József felvilágosult abszolutizmusát feltétlenül támogató ~t a nemesi rendek az idegen önkényuralmi törekvések fő eszközének tartották, a halálakor írt gúnyversek hazaárulónak nevezik. Kéziratban maradt munkái: Staats-Kenntniss von Ungarn; Historia politica litteraria az OSZK-ban vannak. – F. m. Tractatus de pactis et transactionibus (Viennae, 1744). – Irod. Szentkláray Jenő: Gr. N. K. (Pozsony – Bp., 1886). – Szi. Dugonics András: Etelka (r., Pozsony és Kassa, 1788); Jókai Mór: Rab Ráby (r., Pozsony, 1879).