Kezdőlap

Noszky Jenő, ifj. (Késmárk, 1909. ápr. 15.Bp., 1970. jan. 23.): geológus, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1959). Id. ~ Jenő fia. 1927-ben a debreceni tudományegy.-re iratkozott be. Természetrajz-földrajz szakos tanári oklevelének megszerzése után, bécsi tanulmányútján fejezte be Telegdi-Róth Károly mellett megkezdett doktori értekezését a Bakony krétaképződményeiről. Ezután a debreceni egy.-en tanársegéd, majd a Magy. Áll. Földtani Intézetben geológus (1936-tól). Igazgatója volt a Földtani Intézetnek (1953–1956). A Bakony és a magyar mezozoikum kiváló ismerője; mintegy 50 kéziratos jelentése és igen sok szakvéleménye mellett térképlapok sorát és 36 szakcikket publikált. Ezek legnagyobb része az É-Bakony tektonikájának, jura-kréta rétegsorai részletes tagolásának, mangánérc- és bauxittelepek rétegtani helyzetével foglalkozik. Eredménnyel kutatott Nézsa és Jászó környékén, a Réz-hegységben, a vargyasi széntelepek környékén, a Mecsekben, a Tokaji és a Kőszegi hegységben is. Jeles térképező volt. – F. m. A Mátra hegység geomorphologiai viszonyai (Karcag, 1929); Adatok az északi Bakony krétaképződményeinek ismeretéhez (Bp., 1934); Vándorlások Palócföldön (Bp., 1940); A Cserhát hegység földtani viszonyai (Bp., 1940); A bakonyi mangánérc rétegtani helyzete (MTA Műszaki Tud. Osztálya Közl., 1952); Magyarország jura képződményei (Áll. Földtani Int. Évk., 1961). – Irod. Balogh K.: Dr. N. J. emlékezete (Földtani Közl., 1970. 3. sz.).