Kezdőlap

Noszlopy Gáspár (Vrácsik, 1822Pest, 1853. márc. 3.): szabadságharcos. 1848. szept.-ben mint Somogy vm.-i szolgabíró a megyei népfelkelés egyik szervezője. 1849. febr.-ban bátyjával, Antallal együtt Debrecenben tervet dolgozott ki D-Dunántúl felszabadítására. A tervet elfogadták, és a két testvér 1849. ápr.-ban hozzáfogott a végrehajtáshoz. ~ három hónapra felszabadította Somogy vm.-t, de a cári csapatok előrenyomulásának hírére 1849. júl. végén harcolva Komárom felé vonult vissza. A fegyverletétel után 1850. ápr. ig bujdosott. Ekkor elfogták. Pesten hadbíróság elé állították, de még az ítélethozatal előtt megszökött. Kapcsolatba került Mack József volt honvéd ezredes illegális mozgalmával. 1852 nyarán, amikor a Mack-féle mozgalom felgöngyölítése elkezdődött, Kecskeméten toborzott batátai segítségével a császár elfogatását tervezte. Miután tervét felfedték, a Dunántúlra menekült s a Bakonyban szabadcsapatokat szervezett. 1852. nov. 16-án elfogták. Még egyszer megszökött, de újra elfogták és Pesten kivégezték: – Irod. Noszlopy Tivadar: Elmúlt időkből (Kaposvár, 1910); Noszlopy Antal visszaemlékezései (szerk. és bevezette Vörös Károly, Századok, 1953); Szabó Gyula: N. G., az 1848 – 49-i magyar szabadságharc Somogy megyei partizánvezére (Kaposvár, 1953); Borsi-Darázs József: N. G. a forradalom katonája (Tiszatáj, 1953. 4. sz.).