Kezdőlap

Országh László (Szombathely, 1907. okt. 25.Bp., 1984. jan. 27.): filológus, egyetemi tanár, szótáríró, a nyelvtudományok kandidátusa (1957), az irodalomtudományok doktora (1974). Egy.-i tanulmányait mint az Eötvös Kollégium növendéke Bp.-en kezdte, majd ösztöndíjjal az USA-ban (Rollins College) fejezte be. 1932-től Bp.-en volt gimn.-i tanár. 1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-től az Eötvös Kollégium tanára, 1942-től egy.-i magántanár a bp.-i bölcsészkaron (angol irodalomtörténet), majd 1947-től 1950-ig és 1957-től 1969-ig az angol nyelv és irodalom tanszékvezető tanára a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy.-en (KLTE). Főszerk.-je volt a hétkötetes Magyar Nyelv Értelmező Szótárának (1950-1962), s közzétett különféle terjedelmű angol-m. és m.-angol szótárakat is, melyek egymilliót meghaladó példányszámban jelentek meg. 1963-ban megindította a KLTE angol tanszékének évkönyvsorozatát, a hazai anglisztika egyik legfontosabb fórumát Angol Filológiai Tanulmányok (Hungarian Studies in English) címen. USA-beli tanulmányútjai révén jelentős mértékben járult hozzá az amerikanisztika mo.-i fejlesztéséhez is. Fő kutatási területe az angol és amerikai irodalom története volt, s foglalkozott az angol és m. művelődési kapcsolatok alakulásának egyes korszakaival is. A londoni Institute of Linguists 1970-ben szaktudománya művelésében elért eredményeiért jubiláris aranyérmével tisztelte meg, az angol kormányzat pedig hetvenedik születésnapján, 1977-ben az angol nyelv és kultúra terjesztésében vállalt szerepéért a brit birodalmi lovagrend t. parancsnokává (C. B. E.) nevezte ki. – F. m. Az angol regény eredete (Bp., 1941); Shakespeare (Bp., 1944); Az amerikai irodalom története (Bp., 1967); Bevezetés az amerikanisztikába (Bp., 1972); Angol eredetű elemek a magyar szókészletben (Bp., 1977). – Publikációinak könyvészete az Angol Filológiai Tanulmányok 1977/XI. kötetében található. – Irod. Kéry László: O. L. köszöntése (Nagyvilág, 1977. 10. sz.); Bakos Ferenc: O. L. (Magyar Nyelvőr, 1984. 2. sz.); Balázs János: O. L., a nyelvész; Egri Péter: O. L. irodalomtörténeti munkásságáról; Abádi Nagy Zoltán: Búcsú O. L.-tól (Filológiai Közlöny, 1984. 3-4. sz.); Pálffy István: O. L. emlékezete (Alföld, 1984. 5. sz.); Kontra Miklós: O. L. (Nyelvtud. Közl., 1985. 1. sz.); Balázs János: O. L. emlékezete (Magyar Nyelv, 1985. 2. sz.); Ruttkay Kálmán: To the memory of O. L. (Hung. Stud., 1985. 2. sz.); Simon Myron: Remembering O. L. (New Hung. Qu., 1987.).