Kezdőlap

Osztrovszki György (Kolozsvár, 1914. márc. 28.Bp., 1988. okt. 15.): vegyészmérnök, az MTA tagja (l. 1949, r. 1976), főtitkára (1953). Vegyészmérnöki diplomáját a bukaresti II. Károly Király Műegy.-en szerezte 1940-ben. Doktori értekezését a berlini műegy.-en készítette el. 1940-1948 között a Tatabányai Szénbányák mérnökeként, majd miniszteri biztosaként dolgozott. 1949-ben nevezték ki a M. Állami Szénbányák vezérigazgatójának és a Nehézipari Min. ipari csoportfőnökének. 1950-1953, ill. 1960-1963 között az Orsz. Tervhivatal elnökh.-e, 1955-1959 között a KGST moszkvai képviselőh.-e volt. 1964-ben nevezték ki az Orsz. Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökh.-évé, majd 1967-1970 között h. titkárként működött a KGST moszkvai titkárságán. 1980-ig töltötte be az Orsz. Atomenergia Bizottság elnökh.-i tisztségét. Munkaterülete főként az energiahordozók termelése és felhasználása volt, de jelentős szerepet játszott a m.-szovjet alumínium-timföld-egyezmény megalapozásában is. A Bugát Pál Emlékérem I. fokozatával tüntették ki. (1977). – Irod. O. akadémikus (interjú, riporter Végh Ferenc, Forum [MTESZ], 1984. 7. sz.); Láng István: O. Gy. (Magy. Tud., 1989. 4. sz.).