Kezdőlap

Otrokocsi Foris Ferenc (Otrokocs, 1648. okt.Nagyszombat, 1718. okt. 1.): teológiai és nyelvészeti író. Tanulmányait Sárospatakon kezdte. 1669-től szatmári rektor, 1671 – 72-ben az utrechti egy.-en tanult. Hazatérése után, 1673-tól ref. lelkész Rimaszécsen. 1674-ben – az összes mo.-i protestáns papokkal együtt – törvényszék elé idézték Pozsonyban, itt börtönbe vetették; majd gályarabságba hurcolták, ahonnan 1676-ban szabadult ki. Egy ideig külföldön (Svájcban, Németo.-ban, Angliában és Németalföldön) tartózkodott, majd 1678-ban hazatért. Előbb ismét rimaszécsi, 1681-től gyöngyösi 1677 – 90-ben kassai ref. lelkész, 1690 – 93-ban Angliában és Németalföldön élt. Mo.-ra visszatérve a kat, és prot. egyházak egyesítésére törekedett. 1694-ben áttért a kat. vallásra. I. Lipót császártól évdíjat nyert. 1696-ban Rómába ment, s itt kat. teológiai, jogi és filozófiai doktorátust szerzett. 1699-től jogtanár a nagyszombati ak.-n, s egyúttal a káptalani levéltár őre. Számos latin és m. nyelvű teológiai értekezést írt. Összehasonlító nyelvtudományi munkájában (Origines Hungaricae, Franeker, 1693) délibábos szófejtésekkel a m.-zsidó nyelvrokonságot bizonygatta. – Irod. Fallenbüchl Ferenc: O. F. F. élete és irodalmi működése (Esztergom, 1899).