Kezdőlap

Ökröss Bálint (Debrecen, 1829. febr. 13.Bp., 1889. jan. 4.): jogi író, az MTA l. tagja (1868). A szabadságharcban honvéd. Jogi tanulmányait a szabadságharc bukása után a pesti egy.-en fejezte be. 1860 – 61-ben Szentesen közjegyző volt. 1867-től az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán dolgozott. 1875-től haláláig bp.-i közjegyző. Részt vett a közjegyzői törvény tervezetének előkészítésében. 1867-ben egyik alapítója és egyik első szerk.-je a Jogtudományi Közlöny c. folyóiratnak. Polgári jogi munkásságát konzervatív felfogás, részben pedig az osztrák polgári törvénykönyv hatása jellemzi. Sajtó alá rendezte és újból kiadta Szlernenics Pál akkor már teljesem idejét múlt büntetőjogi tankönyvét, amely a büntetőjogi kodifikációig (1878) az egyik legtöbbet használt gyakorlati munka volt. Számos kommentárt is írt (törvénykezési rendtartás, közjegyzői törvény stb.). Több színdarabot is írt (Czinka Panna stb.). – F. m. Ausztriai általános polgári törvénykönyv (I – II:, Pest, 1865); Magyar fenyítő törvény (Szlemenics Pál után átdolgozott 4. javított, kiegészített kiadás, Pest, 1865); A törvényhozás reformjai (Pest, 1869); Amagyat polgári törvénykezési rendtartás (Pest, 1870); A magyar polgári magánjog (Bp., 1873). – Irod. Tóth Lőrinc emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek. VI., 2. sz. Bp., 1889).