Kezdőlap

Östör József (Gyülevíz, 1875. júl. 14.Sopron, 1949. ápr. 10.): jogász. Jogi tanulmányokat folytatott a bp.-i és berlini egy.-en, 1900-ban Bp.-en ügyvédi oklevelet nyert. Sopron vm-i tiszti ügyész, majd árvaszéki ügyész, végül tiszti főügyész. 1920 – 35-ben pártonkívüli, ill. 1929-től egységes párti programmal ngy.-i, ill. ogy.-i képviselő, soproni ügyvéd. A Soproni Napló szerk.-je. Több tanulmányban foglalkozott a Széchenyi-kérdés különféle vonatkozásával. Közreadta és jegyzetekkel ellátta Keglevich Jánosné naplóját (Bp., 1938). – F. m. Széchenyi István a regényhős (Bp., 1936); A hitbizományi jog (I – II., Petrovay Zoltánnal és Lázár Andorral, Bp., 1937); Széchenyi magyar fajvédelme (Bp., 1941); Széchenyi és vármegyéje (Sopron, 1942); Tévedések, ferdítések Széchenyi körül (Sopron, 1943); A döblingi Széchenyi 1848 – 1860 (Bp., 1944).