Kezdőlap

Pálffy Fidél, gróf (Szentgyörgy, 1895. máj. 6.Bp., 1946. márc. 2.): politikus. 1919-ben összekötő tiszt a szegedi kormány és a francia megszálló csapatok parancsnoksága között. 1920-ban leszerelt és csehszlovákiai birtokára költözött. Vagyoni állapotainak ziláltsága miatt csakhamar visszatért Mo.-ra és megmaradt pénzéből 700 holdas birtokot vásárolt. A gazdasági válság idején, teljesen eladósodva az éppen színre lépő nemzetiszocialista mozgalmak felé fordult. 1933-ban Egyesült Nemzeti Szocialista Párt néven fasiszta szervezetet alapított. 1939-ben e párt programjával rövid ideig ogy.-i képviselő. 1940-ben egyesült Szálasi Ferenc mozgalmával, 1941-ben kilépett a Nyilaskeresztes Pártból és újra megalakította a Nemzeti Szocialista Pártot. 1944. okt. 15-én ismét belépett Szálasi Pártjába. Az SS bizalmi embere, a nyilaskormány földművelésügyi minisztere (1944. okt, 15-től). A II. világháború befejezése után Ny-ról hazahozták, a népbíróság ítélete alapján mint fasiszta háborús bűnöst kivégezték. – Irod. Lackó Miklós: Nyilasok, nemzeti szocialisták (Bp., 1966).