Kezdőlap

Palma Károly Ferenc (Rózsahegy, 1735. aug. 18.Pest, 1787. febr. 10.): történetíró. Jezsuita szerzetes. A bécsi Theresianumban tanított. A rend feloszlatása (1773) után Mágia Terézia udvari káplánja. Később kanonok, majd c. püspök lett. Önálló munkássága heraldikai emlékek gyűjtésére szorítkozott. Értékelésében kat. Habsburg- barát szempontokat érvényesített. – F. m. Heraldicae regni Hungariae specimen (Vindobonae, 1766); Notitia rerum Hungaricarum (I – III., Nagyszombat, 1770). – Irod. Tóth László: P. K. élete és munkái (Rózsahegyi főgimn. ért. 1914); Timár Kálmán: P. K. F. önéletrajza (Egyházi L. 1935).