Kezdőlap

Pántos György (Salgótarján, 1924. máj. 4.Sopron, 1986. jan. 9.): biológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok kandidátusa (1955). A bp.-i Agrártudományi Egy.-et 1950-ben végezte. 1949-től demonstrátor, majd tanulmányai végeztével az egy. talajtani tanszékén tanársegéd, majd 1952-ig adjunktus volt. 1952-1955 között aspiráns a SZU-ban (Moszkva, Timirjazev Akadémia), diszszertációját 1955 dec.-ében védte meg. 1956-tól Sopronban, az MTA (korábban dr. Fehér Dániel által vezetett) Talajbiológiai Kutató Laboratóriumában osztályvezető, ig. h., majd 1959-től ig. volt. A kutatómunka mellett 1958-tól talajmikrobiológiát oktatott az Erdőmérnöki Főisk.-n. 1960-tól az Erdőmérnöki Főisk. termőhelyismerettani tanszékének vezetője, majd 1962-től egy.-i tanár az Erdészeti és Faipari Egy.-en. 1966-tól 1969-ig az Egy. tudományos rektorh.-e volt. Az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportját egy.-i tanárként tanszékén irányította. Tudományos tevékenysége során vizsgálta a rhizoszféramikroorganizmusok vitaminszintetizáló tevékenységét, kölcsönhatásaikat először búzára és kukoricára, majd fás növényekre, valamint szerepüket a lassan ható N- és P-műtrágyák mobilizálásában. Értékes eredményeket ért el a különböző erdei ökoszisztémák anyag- és energiaforgalmának jellemzésével. Foglalkozott az ültetvények tápanyagellátásával és a szennyvizek biológiai derítésének problémáival. Kutatási eredményeit közel 130 tudományos publikációban tette közzé, 10 egyetemi, illetve mérnöktovábbképző jegyzetet írt. Több tudományos bizottság tagja és tisztségviselője (így az MTA Tudományos Minősítő Bizottságáé).