Kezdőlap

Papp István (Kisvárda, 1901. szept. 12.Debrecen, 1972. ápr. 11.): nyelvész, egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora (1970). A debreceni tudományegy.-en szerezte m.–német szakos tanári oklevelét. Kisvárdán kezdte tanári pályáját 1926-ban. 1928-tól Hatvanban az áll. reálisk., 1937-től Debrecenben az áll. gimn. tanára. 1936–37-ben tanulmányúton Finno.-ban járt. 1949-ben a Debreceni Tanítóképző Intézet megbízott előadója, majd az Egri Pedagógiai Főiskola tanára (1949–1952). 1952-től a debreceni KLTE magyar nyelvészeti tanszékének vezetője volt, 1967-től a Finn–Magyar Kulturális Vegyesbizottság tagja. A turkui egy. díszdoktora, a Finnugor Társ., a Kalevala Társ. és a Finn Akadémia tagja. 1967 decemberében megkapta a finn állam egyik legnagyobb kitüntetését, az Oroszlán-rend parancsnoki jelvényét. Tudományos munkássága az általános és magyar nyelvészetre, valamint a finn-ugrisztika területére terjedt ki. Érdeklődésének középpontjában a mondattan állt. Az egyoldalú logikai felfogással szemben az érzelmi és stilisztikai szempontokat is figyelembe vevő mondatszerkezetet igyekezett kidolgozni. Finn vonatkozású munkáit Finno.-ban is nagyra becsülik. – F. m. Magyar nyelvatlasz (Bp., 1929); A nyelvtan lélektani alapvetése (Debrecen, 1939); Finn nyelvtan (egy.-i tankönyv, Bp., 1956); Finn nyelvkönyv (tanfolyamok és magántanulók számára, Bp., 1957); Finn olvasó-könyv szójegyzékkel (Bp., 1959); Finn–magyar szótár (Bp., 1962); A szóalkotás problémái (Bp., 1963); Leíró magyar hangtan (egy.-i tankönyv, Bp., 1966); A finn nyelv alapelemei (egy.-i tankönyv, Bp., 1967); Unkarin kielen historia (Helsinki, 1968). – Irod. Jakab László: P. I. 70 éves (Debrecen, 1971); Kornya László-Szoboszlay Ágnes: P. I. tudományos munkásságának bibliográfiája (Debrecen, 1971); Kálmán Béla: P. I. 1901-1972 (Bp., 1972).