Kezdőlap

Paskó Kristóf (Székelyhíd, 1634Sárospatak, 1678): Bihar vm: i birtokos nemes, diplomata, költő. 1664 – 75 között Apafi fejedelem többszörös portai követe. 1676-ban belekeveredvén a Béldi-féle összeesküvésbe, a Portára szökött, mire birtokait elkobozták. Később titokban Sárospatakra ment. Megírta Erdély 1658 – 60-i pusztulását verses krónikában: A nemes és régenten híres Erdély országának keserves és szomorú pusztulásáról (Nagyszeben, 1663). Az 1665 – 68 évekről készült Emlékiratát Szilágyi Sándor adta ki (Történelmi Tár, 1880). – Irod. Dézsi Lajos: P. K. (Klebelsberg Emlékkv., 1925). – Szi. Jókai Mór: A kétszarvú ember (elb., Pest, 1852).