Kezdőlap

Patai Imre (Bp., 1894. dec. 10.Philadelphia, USA, 1949. jan. 19.): gépészmérnök. A bp.-i műegy.-et végezte, hol 1917-ben nyerte oklevelét, majd 1929-ben mérnökdoktori fokozatát. 1924-ben alapította a Vatea R. T.-ot, mely az általa kidolgozott eljárással telepes rádió-vevőcsöveket gyártott. 1930-tól a Magyar Philips Vállalat műszaki ig.-ja. 1938-ban rövid ideig a Philips hollandiai anyavállalatoknál működött, majd visszatért Bp.-re, hol vákuumtechnikai gyárat alapított. 1946-ban Svédo.-ba, majd 1947-ben az USA-ba költözött, hol a George Washington egy. tanára, utóbb a Franklin Institut Bartol Laboratory tanácsadó fizikusa volt. A rádiócsőtechnikában több irányban végzett kutatómunkát, többek között a katód anyagának (kolloid) kidolgozásában. Az elektroncső belsejében fellépő rendellenességek vizsgálata is foglalkoztatta. A m. postának több adócsőtípust szerkesztett. Több jelentős szabadalma volt, egyebek között kolloid grafitot állított elő, melyet számos műszaki vonatkozásban értékesített. – F. m. A thermikus elektronemisszió és az izzókatódok technikája (Bp., 1929); Faltöltések és vadáramok hatása az elektroncső működésére (Frank Gáborral és Radó Györgygyel, Matem. és Fiz. L. 1935); Kolloidált szerkezetű grafit előállítása és vizsgálata (Frank Gáborral és Tomaschek Zoltánnal, Matem. és Term. tud. Ért. 1936). – Irod. 50 évi postamérnöki szolgálat (Bp., 1938).