Kezdőlap

Pataki Füsüs János, Füsüs (17. sz.): ref. író, prédikátor. A heidelbergi és a marburgi egy.-en tanult 1616 – 17-ben. Hazatérve 1622-től Ungváron, 1624-től Sárospatakon, 1629 körül Szatmáron volt lelkész. Egy.-i évei alatt értekezéseket adott ki és üdvözlő verseket írt. Az ortodox kálvinizmus mellett a humanizmus eredményeit is magáévá tette, támogatva Bethlen Gábor politikáját. Fő művében – melyet a fejedelemnek ajánlott – a mérsékelt abszolutizmus eszméjét hirdette. Ez az első m. nyelvű államelméleti könyv. – F. m. Királyoknak tüköre (Bártfa, 1626).