Kezdőlap

Páter Károly (Kolozsvár, 1900. márc. 31.Bp., 1964. márc. 14.): talajvegyész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). ~ Béla fia. A bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1926 – 29 között a műegy.-en kisegítő tanársegéd. 1929-től 193 1-ig a Keszthelyi Gazdasági Ak.-n vegyészgyakornok, majd a szarvasi Középfokú Gazdasági Tanintézet tanára. 1940-től a keszthelyi ak. kémiai tanszékének megbízott vezetője. 1942-től a mosonmagyaróvári Gazdasági Ak. kémiai tanszékének vezetője. 1945 után az agrártudományi egy. mezőgazdaságtudományi kara mosonmagyaróvári osztályán előbb a kémiai, 1948-tól a talajtani tanszék vezetője. 1949-től haláláig a Gödöllőre helyezett agrártudományi egy. talajtani tanszékének vezetője; az egy. rektora. Szervezője és megalapítója volt a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetnek, 1949-től 1953- ig ig.-ja. 1951-ben megszervezte az Agrártudományi Egyesületet, amelynek 1955-ig elnöke. Munkássága főleg a talajok osztályozására, fizikai, kémiai vizsgálatára s a szikes talajok tanulmányozására terjedt ki. – Irod. Szabolcs István: P. K. 1900 – 1964 (Agrokémia és Talajtan, 1964); Heckenast József: P. K. 1900 – 1964 (Felsőoktatási Szle, 1964. 5. sz.).