Kezdőlap

Pattantyús-Ábrahám Imre (Illava, 1891. aug. 26.Bp., 1956. jan. 30.): kohómérnök. műegyetemi tanár, a műszaki tudományok, kandidátusa (1952). ~ Márton fia, ~ Géza öccse. Vaskohómérnöki oklevelét 1913-ban a selmecbányai főisk.-n nyerte. 1919 előtt a kassai és bp.-i felsőbb iparisk.-nál működött. 1919-től a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-n a fizika és elektrotechnika tanszék adjunktusa, majd a géptan tanszék h. tanára; 1924-től rk., 1925-tól r. tanárként a kalorikus és hidrogépek, valamint a kohógépek előadója. 1934-től a Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű műszaki ig.-ja. 1941-től a győri Magyar Vagon és Gépgyár ig.-ja, 1948-tól vezérig.-ja. 1949-től a miskolci műszaki egy. előadója, 1951-től a géptan, hőerőművek, kompresszorok, kohótelepek stb. tárgyak tanára. Gyakorlati munkásságáért, elsősorban az ózdi vasgyár fejlesztéséért és a győri Magyar Vagon- és Gépgyár újjáépítéséért, valamint oktatói tevékenységéért több kitüntetésben részesült. – Irod. Nagyenyedi József: P. Á. I. (Koh. L., 1956. 3. sz.)