Kezdőlap

Pavel Ágoston (Vashidegkút, 1886. aug. 28Szombathely, 1946. jan. 2.): nyelvész, etnográfus. 1911-ben m.-latin szakos tanári, 1913-ban doktori diplomát szerzett a bp.-i egy.-en. 1911-től Tordán, 1913-tól Dombóvárt, 1920-tól Szombathelyen tanított. 1924- től 1942-ig vezette a Vas vm. és Szombathely Város Kultúregyesülete Könyvtárát, 1928-tól néprajzi tárát is. 1933-ban átvette a Vasi Szemle (Dunántúli Szemle) c. helyismereti folyóirat szerkesztését. 1941-ben a szegedi egy.-en a délszláv nyelv és irodalom tárgykörében magántanárrá képesítették. Nyelvészeti munkásságának központja a Mura vidéki szlovén nyelvjárás vizsgálata. A népköltészetből kiindulva (Az Orpheus monda rokonai a délszláv népköltészetben, Ethnographia, 1909; A Hunyadiak a délszláv népköltészetben; Vas vármegye és Szombathely város Kultúregyesülete és a Vas vármegyei Múz. évkönyve. II., 1927, stb.) foglalkozott a szlovén irodalmi nyelv kialakulásának kérdésével, és m.-ra fordította annak világirodalmi rangú termékeit, Ivan Cankar munkáit. – F. m. A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana (Bp., 1909); A legújabb vend irodalom nyelve (Nyelvtudomány, 1916); Vend szöveggyűjtemény és az eddigi gyűjtések története (Nyelvtudomány, 1916); Nyílttűzhelyi konyhák a hazai szlovénoknál (Néprajzi Ért., 1927); Vak völgy ölén így zsolozsmázok (versek, 1933); Felgyújtott erdő (versek, 1936). – Irod. Radnóti Miklós: P. Á. (Nyugat, 1937); P. Á. Emlékkönyv (Szombathely, 1949): V. Novak: A. P. (Slavisticna Revija Ljubljana; 1956); Kovács Péter: P. Á. emlékezete (Köznevelés, 1956. 8. sz.); Dömötör Sándor: A Vasi (Dunántúli) Szemle tizenegy éve. 1933 – 1944 (Savaria Múz. Közl. I. Szombathely, 1957); Angyal Endre.: A. P. (Slavica Debrecen, 1961); Kuntár Lajos: P. Á. (Könyvtáros 1963. 11. sz.). – Szi. Weöres Sándor: P. Á. emlékének (vers, Bp., 1957).