Kezdőlap

Péch József (Nagyváradolaszi, 1829. jan. 4.Bp., 1902. nov. 17.): vízépítő mérnök. Antal fivére. Tanulmányait a József-Ipartanodában és a Mérnöki Intézetben végezte 1853-ban. Számos felmérési, folyószabályozási és vízrendezési munkában vett részt, 1873-ban a Bega-csatorna hivatalfőnöke lett. Kiváló minőségű és napjainkig alapvető jelentőségű az 1890-es években végrehajtott Duna- és Tisza-felvétele. Eredményes munkát végzett a délvidéki vízhasznosítások fellendítése terén, s tervei szerint épült a péklapusztai kincstári mintaöntözőtelep (1878). Nevéhez fűződik a Temesvidéki Magyar Mérnök Egylet megszervezése is. 1886- tól az orsz. vízépítészeti igazgatóságon az általa létrehozott vízrajzi osztály vezetője. A nemzetközi viszonylatban is mintaszerű szervezet kiépítésével, a vízmérő és csapadékmérő állomások megfelelő hálózatának felállításával lehetővé tette az árvíz-előrejelzés megszervezését is (1892). Haláláig szerk. a Vízrajzi Osztály Évkönyvét. Ő rendszeresítette az 1895 óta naponta megjelenő Vízjárási térkép kiadását. Úttörő munkája a német és francia nyelven is megjelent A vízállás előrejelzéséről c. tanulmánya. – F. m. A vízrajzi osztály keletkezése, életbeléptetése, feladata és működésének eddigi eredménye (Bp., 1896); A Tisza hajdan és most (Sziberth Artúrral, I – IV., Bp., 1898 – 1906); Országos vízjelző szolgálat Magyarországon (Bp., 1902). – Irod. P. J. (Gazd. Mérnök, 1902); Lászlóffy Woldemár: A magyar vízügyi szolgálat 70 éve (Beszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 1954. évi munkásságáról, Bp., 1955): Dégen Imre: P. J. (Magy. Tud. 1963. 4. sz.); Lánczos Pál: P. J. a 75 éves magyar vízrajzi szolgálat megalapítója (1829 – 1902) (Vízgazdálkodás, 1963. 2. sz.).