Kezdőlap

Pelc Antal (Bp., 1907. nov. 7.Bp., 1980. szept. 15.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1960). 1933-ban szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét a bp.-i műegy.-en. 1933-1949 között a Krausz és Moskovitsh-féle élesztőgyárban dolgozott. 1949-től az Erjedésipari Kutató Int. h. vezetője, 1957-1973 között az Int. ig.-ja. Munkássága jelentős volt a szervezett kutatás megalapozásában és fejlesztésében, elsősorban az élesztő- és a szesziparhoz kapcsolódott. Ezek közül az erjedéses gliceringyártás, a sűrűcefrés melaszerjesztés, a sütő- és takarmányélesztő előállítása volt különösen jelentős. 1960-ban a 'Sigmond Elek Emlékéremmel, 1966-ban a Kiváló Feltaláló ezüst fokozatával tüntették ki. – F. m. Erjedési iparok (Bp., 1948); Az élesztők élettana (Bp., 1954); Erjedésipari mikrobiológia (társszerzővel, Bp., 1961); Élesztő és szeszipari kézikönyv (társszerkesztőkkel, Bp., 1972).– Irod. Dr. P. A. 1907-1980. (Szeszipar, 1980. 3. sz.).