Kezdőlap

Péter András (Bp., 1903Bp., 1944. dec. 9.): művészettörténész. 1935-ben egy.-i tanársegéd, később egy.-i magántanár lett. A Franklin Társulat ig.-ja, a Tükör c. folyóirat képzőművészeti kritikusa volt. Tanulmányai főleg a m. és az olasz művészet történetével foglalkoznak. 1944-ben a nyilasok elhurcolták. – F. m. Magyar vonatkozású XVII. századi freskók a Vatikánban (A Magy. Régészeti Társ. Évk. 1923 – 26); A magyar művészet története (Bp., 1930); Pietio és Ambrogio Lorenzetti egy elpusztult freskóciklusa (Szépműv. Múz. Évk. 1929 – 30); Neue Kunst in Ungarn (Österreichische Kunst, 1932); A ferrarai renaissance-festészet (Magy. Műv. 1933): A Très Riches Heures tájképei (Gerevich Emlékkv. Bp., 1942). – Irod. Bus Ilona: P. A. (Szivárvány, 1947. 22. Sz.)