Kezdőlap

Péterfy Sándor (Nemescsó, 1841. aug. 5.Pándorfalu, 1913. aug. 10.): pedagógus, tanügyi író. 1877-től 1895-ig a bp.-i állami tanítónőképzőben a pedagógia tanára. Fáradhatatlan munkása volt a m. népoktatásügynek. A tanítóság egyesületi szervezésében és irányításában korának egyik vezető alakja. 1875-ben kezdeményezésére alakult meg az Eötvös-alap, hogy tagjainak, a tanítóknak és családtagjainak segítséget nyújtson. Ennek 1900-ig elnöke volt. Létrehozta a m. tanítók két főisk. internátusát (1899 és 1904). Szerk. a Népnevelők Lapját (1872 – 73). – F. m. A magyar elemi iskolai népoktatás (I – II., Bp., 1896); Az 1848-iki tanügyi kongresszusról (Bp., 1898). – Irod. Köte Sándor: P. S. (Ped. Szle, 1963. 12. sz.); Kelényi Ferenc: P. S. (Soproni Szle, 1963. 3. sz.); Köte Sándor: P. S. (Köznevelés, 1964. 3. sz.)