Kezdőlap

Petrás Ince János (Forrófalva, Moldva, 1813Klézse, 1886. szept. 6.): lelkész, újságíró, folklorista, nyelvész. A teológiát Egerben végezte. 1831-ben belépett a minorita rendbe. Misszionáriusként szülőföldjére, Moldvába ment. A csángó magyarok lakta Pusztina nevű községben, majd Klézsén volt lelkipásztor. Az MTA képviselőivel: Döbrentei Gáborral és Toldy Ferenccel egész életén át kapcsolatban volt. Működése helyeiről, a csángó magyarok helyzetéről, életmódjáról küldött fontos tudósításokat. Sok segítséget nyújtott a tudós m. kutatóknak és utazóknak (Munkácsi Bernát, Szarvas Gábor, Rubinyi Mózes, Jerney János). Rablógyilkosság áldozata lett. Néprajzi vonatkozású cikksorozata a Magyar Nyelvőr 1874 – 81. évfolyamaiban jelent meg. – Irod. Veszely, Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhhonban (Marosvásárhely, 1870); Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság (Csíksomlyó, 1931); Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjámin: Csángó népzene (I., Bp., 1956).