Kezdőlap

Podhradczky József (Udvard, 1795. jan. 18.Buda, 1870. aug. 14.): történetíró, az MTA tagja (l. 1834, r. 1858). Mint papnövendék Nagyszombatban tanult és 1813-ban bencés szerzetes lett, de már 1814 elején kilépett. 1816-ban a m. udvari kamarához került. Széles körű történetírói munkásságára konzervatív aulikus szemlélet jellemző. Kiadta a Budai Krónikát (Buda, 1838). – F. m. Eredeti két magyar krónika (Pest, 1833); Pázmány Péter esztergomi érsek…élete (Buda, 1836); Szlavóniáról, mint Magyarországnak alkotmányos részéről (Buda, 1837); A lutheranusok ellen 1525-ik évben iktatott törvényhozásba be nem folyt a r. k. papság (Pest, 1843); Werancsics Antal. . . élete (Pest, 1857); Béla király névtelen jegyzőjének ideje, kora és hitelessége (Buda, 1861; A pannonhalmi apátság alapító levele… (Buda, 1868).