Kezdőlap

Podmaniczky Géza, báró (Aszód, 1839. márc. 26.Kartal, 1923. aug. 26.): földbirtokos, műkedvelő csillagász, az MTA t. tagja (1889). Konkoly-Thege Miklós biztatására és tervei alapján kiskartali birtokán 1884-ben magán-csillagvizsgálót létesített. Csillagvizsgálójában több, később neves csillagászunk is dolgozott – Kövesligethy Radó, Wonaszek Antal stb. 1890-ben mintegy 35 ezer kötetből álló könyvtárat létesített, melynek csillagászati és tudománytörténeti anyaga 1928-ban az egy. csillagvizsgáló, egyéb anyaga ~ – Degenfeld-könyvtár néven a bp.-i ev. egyház tulajdonába ment át. A csillagvizsgáló műszereit 1922-ben ugyancsak az egy.-i csillagvizsgáló (ma az MTA csillagvizsgálója) kapta meg. A szabadelvű pártot képviselte, 1896-ban belső titkos tanácsos lett. Mint sportember és mezőgazda is ismert volt. Több cikke jelent meg a Vadászat és Verseny 1862 – 69-es és a Gazdasági Lapok 1870-es évfolyamaiban. – Irod. Kövesligethy Radó: A Kis-Kartali csillagvizsgáló torony (Természettud. Közl. 1883. 5. sz.); Tass Antal: A magyar csillagíszat története (Stella, 1928. 3 – 4. sz.); Wonaszek Antal: A Kis-Kartali csillagda tevékenysége (Aszód, 1898).