Kezdőlap

Pólya György (Bp., 1888. dec. 13.Palo Alto, USA, 1985. szept. 7.): matematikus, egyetemi tanár, az Académie des Sciences de Paris l. tagja (1947), az MTA t. tagja (1976), a zürichi műegy. tiszteletbeli doktora. – Egy.-i tanulmányait 1905-1910 között a bp.-i tudományegy.-en, 1910-11-ben a bécsi tudományegy.-en végezte. 1912-ben Bp.-en Fejér Lipótnál doktorált. 1912-től 1914-ig a göttingeni és a párizsi egy.-en dolgozott. 1914-ben Zürichbe költözött, hogy az ottani egy.-en A. Hurwitz mellett dolgozhasson. A zürichi műegy.-en magántanár, majd c. egy.-i tanár (1920), 1928-tól 1940-ig egy.-i nyilvános r. tanár. Kutatási és oktatási munkája során különösen az interdiszciplináris területekkel foglalkozott, és sok publikációja született ebben az időben a mérnöki és a természettudományok köréből. Tanított matematikát a tanulmányaikat kezdő építész-, vegyész- és erdészhallgatóknak. 1940-ben svájci születésű feleségével az USA-ba költözött. Kezdetben a Brown Egy.-en, 1942-től a Stanford Egy.-en tanított. – Matematikai munkássága a tiszta és alkalmazott matematika igen széles területét öleli fel. Jelentősek az analitikus függvények szingularitásaira vonatkozó vizsgálatai és kombinatorikai eredményei. Barátjával, Szegő Gáborral írt kétkötetes műve a század matematikájának klasszikusa lett. A Steiner- és Schwarz-féle tükrözési elv felhasználásával számos eredményt értek el, melyeket később matematikusok egész sora alkalmazott, általánosított és tovább finomított. – Ifjúságától kezdve intenzíven foglalkozott azzal, hogy milyen módszerrel kell egy problémát megközelíteni, illetve megoldani. Idővel ez vált tevékenységének és pedagógiai munkásságának középpontjává. Heurisztikai és pedagógiai elméletét késő öregségéig továbbfejlesztette, és számos előadásban terjesztette. Ezek nagy érdeklődést váltottak ki és ~nek az oktatás terén világszerte elismerést szereztek. – F. m. Geometrische Darstellungeiner Gedankenkette (Zürich, 1919); Aufgaben und Lehrsätze der Analysis (Szegő Gáborral, I., II. Berlin, 1925); Feladatok és tételek az analízis köréből (Bp., 1980). – Irod. Albert Pfluger: George Pólya zum Gedenken (Neue Zürcher Zeitung, 1985. szept. 25.).