Kezdőlap

Preisz Hugó (Ruma, 1860. szept. 21.Bp., 1940. júl. 5.): bakteriológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1912, r. 1923). Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. 1885-től gyakornok, tanársegéd a bp.-i kórbonctani, majd a törvényszéki orvostani intézetben. 1891 – 1906-ban az Állatorvosi Főisk. bakteriológiai intézetét vezette, 1894-ben az Állatorvosi Főisk.-n rk. tanár, 1895-től 1906-ig a bakteriológia ny. r. tanára. 1907 – 31-ben a bakteriológia, 1914 – 31-ben az általános kór- és gyógytan ny. r. tanára a bp.-i egy. orvoskarán. Nocardtól függetlenül leírta a rágcsálók pseudotuberculosisának kórokozóját. Jelentősek az anthraxbacilusra és a bakteriofágiára vonatkozó kutatásai. Megszervezte a földművelésügyi min. felügyelete alá tartozó bakteriológiai intézetet. Évtizedekig irányította a diftéria elleni szérum termelését. Az I. világháború alatt megszervezte a kolera és a hastífusz elleni oltóanyagtermelést. – F. m. Bakteriológia (Bp., 1899); Vizsgálatok a lépfenebacillus variálásáról és szelidülésének mibenlétéről (Eger, 1911); Die Bakteriophagie vornehmlich auf Grund eigener Untersuchungen (Jena, 1925); Az infectio és immunitás tanának elemei (Bp., 1936); Az általános kórtan vázlata (Went Istvánnal és Sántha Kálmánnal, Bp., 1939). – Irod. S. J.: P. H. (Gyógyászat, 1940. 80. sz.); Alföldi Zoltán: P. H. és a magyar mikrobiológia (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl. 1958. 10 – 11. sz.).