Kezdőlap

Prodam Guidó (Fiume, 1882. szept. 11.Bp., 1948. júl. 4.): a magyar repülés hőskorának pilótája és gépszerkesztője. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A kolozsvári egy.-en gyógyszerészetet tanult, vidéken volt gyógyszertára. Érdeklődött a repülés iránt, 1910-ben otthagyta hivatását és Rákosmezőn elsajátította a repülőgép-vezetést. Ő repült először Bp. belterülete felett 1911. nov. 4-én Rákosmezőről indulva az Újpest–Lánchíd–Várhegy–műegy.–D-i összekötő vasúti híd–Rákosmező útvonalon. 1911. dec. 10-én Fiuméban a Horváth-monoplánon a tenger felett repült. Ez volt az első Adriai-tenger feletti repülés. A pilótavizsgát 1912. jan. 30-án tette le. Az I. világháborúban az olasz hadszíntéren pilóta volt. Egyik légiharcban 1918-ban találat érte, súlyos sérüléssel olasz kórházban ápolták. Itthon halálhíre terjedt el, a magyar Aero c. szaklap 1918. márc. 25-i számában nekrológban búcsúztatta. 1919-ben 100%-os hadirokkantként tért haza Bp.-re. 1960-ban Bp.-en utcát neveztek el róla. – Irod. Fejér Imre: Madáremberek (Bp., 1917); A magyar aviatika hőskora 1911–1936 (Bp., 1936); Csanádi–Nagyváradi–Winkler: A magyar repülés története (Bp., 1977); Repülés (1971. 7. sz.).