Kezdőlap

Pruzsinszky József (Debrő, 1767? , 1830 után): a magyar jakobinus mozgalom részvevője. A pesti egy. joghallgatója, a m. jakobinus mozgalomban való részvételéért 1795-ben 3 évi börtönre ítélték. Kiszabadulva előbb uradalmi prefektus, majd Eötvös József nevelője. A francia forradalom eszmevilágában gyökerező politikai és társadalmi nézetei nagy hatással voltak tanítványára. – Irod. Falk Miksa: Kor-és jellemrajzok (Bp., 1902); A magyar jakobinusok iratai (I – III., Kiadta Benda Kálmán, Bp., 1952 – 57); Süle Sándor: Egy jakobinus pedagógus P. J. (Ped. Szle, 1964. 12. sz.).