Kezdőlap

Puskás Ferenc (Pest, 1848. márc. 30.Bp., 1884. márc.): a bp.-i telefonközpont megépítője és első igazgatója. Hivatásos katonatiszt volt, de bátyja, ~ Tivadar kérésére szakított a katonatiszti pályával és elvállalta a telefon mo.-i megismertetését. Szívós küzdelem után 1880. máj. 13-án sikerült a földművelési, ipar- és kereskedelemügyi min. engedélyét a telefonközpont felállítására elnyernie. Úttörő munkát végzett a telefonhálózat kiépítése terén; fáradozása következtében a telefonközpont 1881. máj. 1-én működését megkezdte. 1883-ban súlyosan megbetegedett, mire bátyja, ~ Tivadar párizsi vállalkozásait felszámolva, hazatért és maga vette kezébe a telefonközpont vezetését és fejlesztését. – Irod. Rácz Sándor: P. F. (Villám, Bp., 1884); Kacziány Géza: Emlékezés a P. testvérekre (Magy. Posta, Bp., 1931); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Pap János: P. Tivadar (Bp., 1960.)