Kezdőlap

Putnoky Gyula (Körmöcbánya, 1901. nov. 14.Bp., 1985. okt. 17.): orvos, patológus, egyetemi tanár. Diplomáját a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. Orvosi Karán szerezte 1925-ben. Segédorvosként került a László Kórházba, ahol a kórbonctani osztályon és a laboratóriumban dolgozott egyidejűleg. Átmenetileg a szegedi orvostudományi egy. Kórbonctani és Kórszövettani Intézetében működött, majd ismét Bp.-en a II. sz. Kórbonctani Intézetben (ami a Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet nevet kapta). Itt kezdett el foglalkozni a kísérletes rákkutatással, a daganatimmunitással. Ösztöndíjjal Berlinben dr. Rössle Kórbonctani Intézetében végzett a daganatimmunitással kapcsolatos szerológiai vizsgálatokat. Hasonló kísérleteket folytatott Londonban az Imperial Cancer Research Foundation laboratóriumában, melyeket az American Journal of Cancer-ben közzé is tett. 1942-ben kinevezték a Kolozsvári Orvostudomány Egy. általános kórbonctani és bakteriológiai tanszékére. A II. világháborút követően Marosvásárhelyre került az orvosegy.-re, ahol a mikrobiológia tanára; egyidejűleg a Közegészségügyi Intézet ig.-ja volt. 1953-ban docensi kinevezést kapott a bp.-i Orvostovábbképző Intézet klinikai laboratóriumába, majd 1962-ben ugyanitt egy.-i tanár a laboratóriumi vizsgálatok tanszéken. Itt működött nyugállományba vonulásáig, 1972-ig. Patológusként foglalkozott a szívizom, a méhnyálkahártya és a strúmák kórszövettani sajátságaival. Kísérletesen igazolta a Salmonella typhi gennyedést okozó hatását. Mo.-on elsőként mutatott rá a boncolási anyagból végezhető bakteriológiai vizsgálatok jelentőségére; berlini tanulmányai nyomán meghonosította a szövettenyésztés módszereit. – Irod. Dr. Bajtai Attila: Dr. P. Gy. (Morphológiai és Igazságügyi Orv. Szle, 1986. 26. sz.).